Projekty UE

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 


Operacja mająca na celu zwiększenie przychodów firmy poprzez zakup innowacyjnej maszyny współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: liczba utworzonych miejsc pracy – 1 etat, liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 szt.